شرکت ارتباطات سیار

شرکت ارتباطات سیار -همراه اول
شانزدهمین اپراتور بزرگ موبایل در دنیا
(از نظر تعداد مشترکین)
سهم 63% از بازار سیم کارت های فعال کشور
بزرگترین اپراتور ایران، خاورمیانه و آسیای جنوبی

(از نظر تعداد مشترکین)

اطلاعات سهام شرکت ارتباطات سیار در بورس اوراق بهادار تهران

ترکیب سهامداران عمده شرکت تا پایان سال 1393رتبه نقد شوندگی سهام در بورس تهران تا پایان سال1393نرخ بازدهیخلاصه وضعیت مالیرتبه بندی شرکت بر اساس تعداد مشترکین

ردیقنام سهامداردرصد
1 شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) 89.46%
2 شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) 1.00%
3 بانک رفاه کارگران (سهامی عام) 0.58%
4 بانک سینا 0.40%
5 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 0.36%
6 سایر 8.20%

 

شرکتکل حجم معاملاتمتوسط روزانه حجم معاملاتنسبت متوسط حجم معاملات به تعداد سهام شرکت
شرکت ارتباطات سیار 844,132,118 775,144.277,318,641 0.025561292478667%

 

- تلفیقی گروه شرکت اصلی
- 1393 1392 1391 1393 1392 1391
نرخ بازده داراییها 21.5% 21.0% 20.6% 22.1% 22.2% 21.6%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 82.0% 79.0% 79.0% 85.1% 83.7% 80.9%

-تلفیقی گروهشرکت اصلی
  1393 1392 1391 1393 1392 1391
درآمد خالص 83,921,761 72,923,633 60,554,633 81,503,235 71,387,179 59,776,458
سود عملیاتی 27,886,095 23,102,918 18,534,822 26,445,807 21,495,694 18,295,573
درآمدهای غیرعملیاتی 3,950,860 4,666,623 4,593,167 4,876,216 6,323,256 4,987,604
سود خالص (پس از کسر مالیات) 25,298,637 22,128,295 18,339,691 25,245,668 22,457,568 18,599,207
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 27,487,851 28,215,840 24,093,458 26,873,119 26,916,627 26,043,097

-ایرانخاورمیانهآسیای جنوبیجهان
دائمی 1 1 1 16
کل (دائمی و اعتباری) 1 1 8 21

شاخص تا پایان سال 93
سیم کارت های فروخته شده دائمی 18,241,667
اعتباری 60,389,477
سیم کارت متصل به شبکه (مشترک) دائمی 17,465,921
اعتباری 45,451,128

ماموریت شرکت ارتباطات سیار ایران
ارائه راهکارها و خدمات نوین ارتباطات همراه با حداکثر سازی رضایت همگان
ارکان راهبردی شرکت ارتباطات سیار ایران
  • حفظ رشد کسب و کار اصلی
  • فراهم سازی بهترین تجربه برای مشتری
  • گسترش کسب و کار در حوزه های جدید
  • تبدیل شدن به یک شرکت در کلاس جهانی
چشم انداز شرکت ارتباطات سیار ایران
تبدیل شدن به محبوب ترین شرکت ایرانی برای مشتریان، جامعه، کارکنان، سهامداران و شرکای تجاری

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ونک - خیابان ونک - ضلع شرقی بزرگراه کردستان - برج همراه

کد پستی: 1991954168

تلفن تماس روابط عمومی: 88641010

سایت اینترنتی: www.mci.ir